Info - OMER

Go to content

Main menu:

Info
Naziv:
Porezni broj:
Matični broj:
Privredni broj:


O.M.E.R. di Bajramovic Omer

01617390479
BJRMRO68M03Z153G
164805Za sve tehnička pitanja
Za posjetu našeg predstavnika
Za sve dobavljače
Za sve ostale informacijeDirektni kontakt:
Gosp. Omer Bajramovic

Poziv preko Skype:
omertools

+39 339 3741912

 

TRANSPARENTNOST INDIVIDUALNE POMOĆI (ZAKON 124/2017 - STAVOVI 125 DO 129)

IZVOR: MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA - REGISTAR NACIONALNE POMOĆI
LISTA POMOĆI:

REFERENTNI BROJ MJERE POMOĆI: SA.56966
RNA KOD (AUTO): 12627
NAZIV MJERE: COVID-19: MSP GARANCIJSKI FOND POMOĆ DRŽAVE SA. 56966 (2020 / N)
VRSTA MJERE: ŠEMA POMOĆI
STANDARDNA MJERA: DEKRET-ZAKON 8. 4. 2020., N. 23 HITNE MJERE U OBLASTI PRISTUPA KREDITIMA I PORESKIM OBAVEZAMA ZA PREDUZEĆA, POSEBNIH OVLAŠĆENJA U STRATEŠKIM SEKTORIMA, KAO I INTERVENCIJAMA I INTERVENCIJAMA U STRATEŠKIM SEKTORIMA USLOVI ADMINISTRATIVNI I POSTUPCI. (20G00043) (GU OPŠTE SERIJE BR.94 OD 04.08.2020.)
OVLAŠTENJE ZA DODJELU: BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.
COR: 2440030
NAZIV PROJEKTA: COVID-19: MSP GARANCIJSKI FOND POMOĆ DRŽAVE SA. 56966 (2020 / N)
OPIS PROJEKTA: COVID-19: MSP GARANCIJSKI FOND POMOĆ DRŽAVE SA. 56966 (2020 / N) - DIREKTNA GARANCIJA
LINK PROJEKTA: HTTPS://WWW.FONDIGARANZIA.IT/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE/
DATUM DODJELE: 31.07.2020
AKT O KONCESIJI: PISMO PODNOSILACA_1472702_2020-05-29.PDF
IME: O.M.E.R. BAJRAMOVIĆ OMER
POREZNI ŠIFRA: BJRMRO68M03Z153G
DIMENZIJA: MSP
TOSKANA REGIJA
ELEMENT POMOĆI
VRSTA POSTUPKA: OBAVJEŠTENJE
UREDBA / KOMUNIKACIJA: TF COVID-19 - ODJELJAK 3.1 KOMUNIKACIJE KOMISIJE OD 19.03.2020 C (2020) 1863 KONAČNE I NAKNADNE IZMENE I DOPUNE
CILJ: LIJEK OD OZBILJNE BOLESTI EKONOMIJE
SEKTORI AKTIVNOSTI: G.46.6
ALATI POMOĆI
INSTRUMENT: GARANCIJA (UKOLIKO JE PRIMERNO SA POZIVOM NA ODLUKU KOMISIJE (10))
ELEMENT POMOĆI: 15.000,00 €
NOMINALNI IZNOS: 15.000,00 €

REFERENTNI BROJ MJERE POMOĆI: SA.56966
RNA KOD (AUTO): 12627
NAZIV MJERE: COVID-19: MSP GARANCIJSKI FOND POMOĆ DRŽAVE SA. 56966 (2020 / N)
VRSTA MJERE: ŠEMA POMOĆI
STANDARDNA MJERA: DEKRET-ZAKON 8. 4. 2020., N. 23 HITNE MJERE U OBLASTI PRISTUPA KREDITIMA I PORESKIM OBAVEZAMA ZA PREDUZEĆA, POSEBNIH OVLAŠĆENJA U STRATEŠKIM SEKTORIMA, KAO I INTERVENCIJAMA I INTERVENCIJAMA U STRATEŠKIM SEKTORIMA USLOVI ADMINISTRATIVNI I POSTUPCI. (20G00043) (GU OPŠTE SERIJE BR.94 OD 04.08.2020.)
OVLAŠTENJE ZA DODJELU: BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.
COR: 2636101
NAZIV PROJEKTA: COVID-19: MSP GARANCIJSKI FOND POMOĆ DRŽAVE SA. 56966 (2020 / N)
OPIS PROJEKTA: COVID-19: MSP GARANCIJSKI FOND POMOĆ DRŽAVE SA. 56966 (2020 / N) - DIREKTNA GARANCIJA
LINK PROJEKTA: HTTPS://WWW.FONDIGARANZIA.IT/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE/
DATUM DODJELE: 20.08.2020
AKT O KONCESIJI: PISMO PODNOSILACA_1616228_2020-06-12.PDF
IME: O.M.E.R. BAJRAMOVIĆ OMER
POREZNI ŠIFRA: BJRMRO68M03Z153G
DIMENZIJA: MSP
TOSKANA REGIJA
ELEMENT POMOĆI
VRSTA POSTUPKA: OBAVJEŠTENJE
UREDBA / KOMUNIKACIJA: TF COVID-19 - ODJELJAK 3.1 KOMUNIKACIJE KOMISIJE OD 19.03.2020 C (2020) 1863 KONAČNE I NAKNADNE IZMENE I DOPUNE
CILJ: LIJEK OD OZBILJNE BOLESTI EKONOMIJE
SEKTORI AKTIVNOSTI: G.46.6
ALATI POMOĆI
INSTRUMENT: GARANCIJA (UKOLIKO JE PRIMERNO SA POZIVOM NA ODLUKU KOMISIJE (10))
ELEMENT POMOĆI: 10.000,00 €
NOMINALNI IZNOS: 10.000,00 €

REFERENTNI BROJ MJERE POMOĆI: SA.58159
RNA KOD (AUTO): 19754
NASLOVNA MJERA: PORESKA OSLOBOĐENJA I PORESKI KREDITI USVOJENI NAKON EKONOMSKE KRIZE UZROKOVANE EPIDEMIJOM COVID-19 [SA IZMJENAMA I DOPUNAMA KOJE PROIZLAZE IZ SA. 62668]
VRSTA MJERE: ŠEMA POMOĆI
STANDARDNA MJERA: DL N. 34/2020 - HITNE MJERE U OBLASTI ZDRAVSTVA, PODRŠKE RADU I EKONOMIJE KAO I SOCIJALNE POLITIKE U VEZI SA EPIDEMIOLOŠKOM VANREDNOM SITUACIJOM OD KOVID 19 (GU 12905/2) KOVID 19 (GU 1205/2) SA IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 17.7.2020. N. 77 (GU 180 OD 18.7.2020.)
OVLAŠTENJE ZA DODJELU: AGENCIJA ZA PRIHODE
IDENTIFIKATOR IMPLEMENTACIJE: 53915
NASLOV MJERA IMPLEMENTACIJE: ODREDBE O PLAĆANJU IRAP-a
NADLEŽNI ORGAN: MINISTARSTVO EKONOMIJE I FINANSIJA - ODELJENJE ZA FINANSIJE - DIREKCIJA ZA EVROPSKE I MEĐUNARODNE PORESKE ODNOSE
PRAVNI OSNOV ZA SPROVOĐENJE MJERE: ODREDBA-ZAKON OD 19. MAJA 2020. BR. 34, PRETVOREEN IZMJENAMA I DOPUNAMA U ZAKON OD 17. JULA 2020. BR. OD SOCIJALNE POLITIKE U VEZI SA EPIDEMIOLOŠKOM HITNOM SITUACIJOM OD COVID-19 »ČL. 24.
COR: 7480573
NAZIV PROJEKTA: ODREDBE O PLAĆANJU IRAP-a
OPIS PROJEKTA: ODREDBE O PLAĆANJU IRAP-a
DATUM DODJELE: 12.10.2021
IME: O.M.E.R. BAJRAMOVIĆ OMER
POREZNI ŠIFRA: BJRMRO68M03Z153G
DIMENZIJA: MSP
TOSKANA REGIJA
ELEMENT POMOĆI
VRSTA POSTUPKA: OBAVJEŠTENJE
UREDBA / KOMUNIKACIJA: TF COVID-19 - ODJELJAK 3.1 KOMUNIKACIJE KOMISIJE OD 19.03.2020 C (2020) 1863 KONAČNE I NAKNADNE IZMENE I DOPUNE
CILJ: LIJEK OD OZBILJNE BOLESTI EKONOMIJE
SEKTORI AKTIVNOSTI: G.46.6
ALATI POMOĆI
INSTRUMENT: PORESKA POvlastica ILI PORESKO OSLOBOĐENJE
ELEMENT POMOĆI: 190,00 €
NOMINALNI IZNOS: 190,00 €

 
Traži
Back to content | Back to main menu